De leider IN!
jezelf ontwikkelen

In-spirerend

Leiderschap ontwikkeling

Leiderschap programma waar je kennis deelt, werkt vanuit de eigen praktijk en werkt aan je vitaliteit!

Rendement uit uw investering

 

Wij geloven dat trainingen weggegooid geld zijn. Inspanningen verdampen. IN! gelooft dat het anders kan. En anders moet. Onze aanpak is er op gericht om theorie, fysieke vitaliteit en praktijk zó te koppelen dat er daadwerkelijk rendement ontstaat uit uw investering.

Volgens IN! is leiderschap meer een houding, waar management meer een rol is. Een manager wordt niet altijd als leider ervaren en een leider hoeft niet in een managementpositie te zitten. Leiderschap gaat over een stap voorwaarts doen om richting te geven en een stap terug kunnen doen om ruimte te geven.

Het gaat over het beleven van belangrijke waarden en daardoor te inspireren. Plus voorwaarden te scheppen om tot bloei te komen en je organisatie te vitaliseren. Je plek kennen in het systeem, je ego opzij zetten en beseffen dat het belang van de groep groter is dan jouw eigen belang.

 

 

De weg richting leiderschap

Stop met managen…

Voor wie is dit programma?
De wereld om ons heen is continue in beweging, veranderingen en mogelijkheden volgen elkaar in een razend tempo op. Hiërarchisch denken en oude inzichten werken dan niet meer.

Het programma IN! is voor leidinggevenden die hun team andere inzichten willen verschaffen. Die op zoek zijn naar nieuwe vaardigheden, die ervoor zorgen dat er een omslag kan worden bewerkstelligd van controle naar vertrouwen in medewerkers. Het programma stelt leidinggevenden verder in staat om een klimaat te creëren waarin mensen zelf initiatieven nemen, zich ontwikkelen en ondernemerschap tonen voor zichzelf en de organisatie.

Wat is het resultaat?

Na het volgen van dit programma:
• Weet u hoe u zelf het heft in handen neemt en de voorwaarden kunt creëren die nodig zijn om vitaliteit, creativiteit, mobiliteit, zelf-leiderschap, ontwikkeling, verbinding, veerkracht en bevlogenheid in uw organisatie te faciliteren
• Heeft u inzicht in uw manier van communiceren en bent u in staat de effectiviteit van uw boodschap te verhogen
• Bent u in staat om te gaan met demotivatie, uw collega’s te motiveren en krachtig te ontwikkelen
• Kunt u eigen initiatief stimuleren, verantwoordelijkheden delegeren en individuele belangen behartigen (synergie)
• Onderkent u het fundament van gezonde, vitale en energieke medewerkers
• Kunt u uw stijl van leidinggeven effectief aanpassen aan verschillende situaties en taakbekwaamheid
• Kunt u (kern)waarden van uw organisatie koppelen aan de capaciteiten van uw medewerkers
• Bent u in staat makkelijker te schakelen bij weerstand, emoties en conflicten
• Bent u in staat de gemeenschappelijke waarden en belangen op één lijn te krijgen en uw koers te bepalen maar ook hoe u uw zeilen moet verzetten om gezamenlijk koers te houden
• Herkent u sneller bepaald gedrag en weet u uw gedrag hier passend op af te stemmen
• Bent u in staat om te gaan met verandering, weet u vorm te geven aan co-creatie en co-leiderschap

‘VITALE MEDEWERKERS ZIJN HET FUNDAMENT VAN EEN GEZONDE ORGANISATIE’

Onze aanpak

 

Wat bieden wij?

IN! creëert trajecten op maat om kennis, houding en vaardigheden te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van afwisselende ontwikkelactiviteiten en werkvormen. Onze trajecten kenmerken zich door veel interactie en parallellen met de realiteit. We bereiken succes door onze manier van werken. Deze kenmerkt zich door een pragmatische en daadkrachtige aanpak. Dit koppelen wij aan onze kennis en ervaring uit het bedrijfsleven.

Hoe doen wij dat?

Een intake met heldere doelstellingen en een persoonlijk assessment vormen de basis van onze samenwerking en groei. Met ons interactieve en brede programma koppelen wij de theorie uit onze bijeenkomsten aan uw eigen inbreng en uw dagelijkse praktijk. En daar blijft het niet bij. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door vitaliteit, energie en interactie waarbij naast een hoeveelheid theorie voldoende ruimte is voor discussie, intuïtie, reflectie en het delen van ervaringen en leren van elkaar (synergie). Onze inspirators hebben een berg aan ervaring en zijn ook buiten de bijeenkomsten mobiel en via e-mail uitstekend bereikbaar voor extra ondersteuning. Na afloop van ons programma volgt een online performance meting om groei aantoonbaar inzichtelijk te maken. 

Interactief en breed programma, waar de theorie uit de bijeenkomsten wordt gekoppeld aan uw dagelijkse praktijk

Programma IN!

IN! PROGRAMMA
Inloopmiddagen:
 14 juni en 7 juli 2016.
Locatie: Sociëteit de Dieu, Langestraat 114 Alkmaar
Tijd: 16:00 – 18:00 uur.

Start datum programma IN!: Donderdag 8 september 2016.

DATA:

• donderdag 8 september 2016
• vrijdag 23 september 2016
• dinsdag 4 oktober 2016
• vrijdag 14 oktober 2016
• vrijdag 28 oktober 2016
• dinsdag 8 november 2016
De dagen starten altijd om 07:00 uur en eindigen om 17:30 uur.

Werken aan vitaliteit is een essentieel onderdeel van het IN! Programma, we hebben in de ochtenden een actief programma (zie totaal programma) ingericht. Daarom beginnen de dagen vroeg, er wordt natuurlijk voor een heerlijk ontbijt gezorgd.

GROEPSGROOTTE: Dit programma heeft een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers.

DUUR: Het hele programma wordt verspreid over 3 opeenvolgende maanden.

LOCATIE: We hebben bewust voor een inspirerende, stimulerende en gezonde omgeving gekozen. De 6 programmadagen vinden allen plaats in Hotel Blooming | (zie website) Duinweg 5, 1861 GL Bergen (NH).

INVESTERING: De investering voor dit programma bedraagt € 3.995,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief materiaal, locatie en arrangement kosten.

Klik HIER voor het volledige overzicht van het Totale Programma.

        PROGRAMMA INHOUD 

Wij geloven dat ‘doen’ de beste manier van denken en leren is. Onze werkvormen zijn interactief waarbij de eigen situaties van de deelnemers het uitgangspunt zijn. Opdrachten zijn gebaseerd op situaties die onze cursisten in de praktijk tegenkomen. In het programma is er voldoende ruimte om vragen te stellen, te discussiëren, praktijksituaties in te brengen, cases te toetsen en vooral te oefenen met de aangereikte theorie (bijv. gesprekssimulaties). Daarbij maken wij gebruik van onze 3E-methode: Educatie, Entertainment en Empowerment.

INTAKE: Een online/telefonische intake waarin we samen afstemmen of het programma aansluit bij de leerwensen en verwachtingen.

ASSESSMENT: Voordat het programma start wordt er een online persoonlijk assessment afgenomen. De Management Potentieel Index (MPI) geeft een indicatie van de aanleg en het gedrag op cruciale competenties voor leiderschap.

PROGRAMMA: De totale doorlooptijd van het programma bedraagt 3 maanden. Het programma bestaat dus uit een online/telefonische intake; een nulmeting in de vorm van een online assessment. 6 Programma dagen, met daarin de intervisie middagen opgenomen. Natuurlijk zorgen we – enige tijd na afronden programma – voor een 1-meting, door een 2e assessment. Om zo ontwikkeling / groei inzichtelijk te maken.

Locaties

Intake & Assessment (0-meting):

Een intake vinden wij van belang om zo goed mogelijk het programma verder af te stemmen op behoeften van deelnemers. In deze moderne tijd nemen we de intake online af. Ook het assessment zal online worden ingericht en is vanaf iedere werkplek of vanuit huis benaderbaar.

De 6 programma dagen:

De bijeenkomsten met gehele groep vinden plaats op onze vaste locatie: Hotel Blooming, Duinweg 5, 1861 GL Bergen. Hier vinden ook de intervisie bijeenkomsten plaats.

Performance meting:

Dit afrondende assessment zal online worden ingericht en is vanaf iedere werkplek of vanuit huis benaderbaar.

Door wie?

Onze IN!spirators

Wij zijn IN!spirators die mensen laten groeien en in beweging brengen en houden. Wij zorgen er voor dat u loskomt van wat u op de grond houdt. IN! springt mee!

member photo

Astrid de Bruin

member photo

Dick Pieters

member photo

Geoffrey Smith

member photo

Julien Pieterse

a.debruin@in-spirerend.nl                                        d.pieters@in-spirerend.nl                                       g.smith@in-spirerend.nl

Kennismaken en koffie?
We nodigen je graag uit voor een in-spirerend gesprek.

Address: Oudegracht 133, 1811 CC Alkmaar

Phone: (072) 820 02 02

Stuur ons een bericht

U hoort snel van ons.

Velden met een * zijn verplicht.

 

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?